Blog

RPA - Robot phần mềm nâng cao năng suất lao động là gì

NTT Data, WinActor sale
March 2019 — 160 views

Tự động hóa bằng RPA - Một công cụ dễ sử dụng

NTT Data, WinActor sale
March 2019 — 133 views

Hiểu đúng về RPA để áp dụng

NTT Data, WinActor sale
March 2019 — 131 views

OfficeRobot – một sản phẩm RPA có độ tin cậy cao

NTT Data, WinActor sale
March 2019 — 110 views

NTT Data giới thiệu robot phần mềm OfficeRobot

NTT Data, WinActor sale
March 2019 — 152 views