Blog

3 quy trình phổ biến ứng dụng Office Robot hiệu quả

NTT Data Viet Nam
July 2019 — 594 views

Office Robot linh hoạt với quy mô doanh nghiệp

NTTData Vietnam
July 2019 — 486 views

Những hiểu lầm thường gặp về RPA - Phần 3: RPA có thể chính xác đến 100%

NTTData Vietnam
July 2019 — 599 views