Blog

Top 3 lợi ích của RPA được giới lãnh đạo C-Suites quan tâm

NTT Data Viet Nam
November 2019 — 341 views

Swivel Chair Automation là gì? (phần 2)

NTT Data Viet Nam
November 2019 — 349 views

Swivel chair automation là gì? (Phần 1)

NTT Data Viet Nam
November 2019 — 350 views

Cơ bản về RPA: Phân biệt các loại RPA và license RPA

NTT Data Viet Nam
November 2019 — 487 views

RPA - chìa khóa nâng cao năng suất tối ưu cho doanh nghiệp

NTT Data Viet Nam
November 2019 — 450 views