Tin tức

Mời tham dự Hội thảo "Robot tự động hóa quy trình: Chia sẻ kinh nghiệm tại Nhật Bản" tại TP. HCM

NTT Data Viet Nam
August 2019 — 49 views

NTT DATA Việt Nam tham dự Triển lãm - Diễn đàn Vietnam ICT Summit 2019

NTT Data Viet Nam
August 2019 — 165 views

NTT DATA Việt Nam tham dự Hội thảo về giải pháp công nghệ xây dựng thành phố thông minh

NTT Data Viet Nam
July 2019 — 115 views

NTT DATA tổ chức thành công Hội thảo "Robot tự động hóa quy trình: Chia sẻ kinh nghiệm từ Nhật Bản"

NTT Data Viet Nam
July 2019 — 80 views

NTT DATA trên con đường xây dựng mạng lưới hỗ trợ kỹ thuật vững mạnh tại Việt Nam và Đông Nam Á

NTTData Vietnam
July 2019 — 121 views

NTT DATA thúc đẩy xây dựng đội ngũ hỗ trợ kĩ thuật nguồn tại Việt Nam và Đông Nam Á

NTT Data, WinActor sale
June 2019 — 171 views

NTT Data Việt Nam tham dự hội thảo - triển lãm Quốc gia về An ninh Bảo mật (Security World 2019) và Công nghệ Ngân hàng (Banking Vietnam 2019)

NTT Data, WinActor sale
June 2019 — 280 views

Mời tham dự Hội thảo "Robot tự động hóa quy trình: Chia sẻ kinh nghiệm từ Nhật Bản"

NTT Data, WinActor sale
June 2019 — 152 views

NTT DATA Việt Nam tổ chức trình đào tạo nâng cao đầu tiên về Office Robot

NTT Data, WinActor sale
April 2019 — 354 views