Tin tức

Mời tham dự Hội thảo "Robot tự động hóa quy trình: Chia sẻ kinh nghiệm tại Nhật Bản" tại TP. HCM

NTT Data Viet Nam
August 2019 — 638 views

NTT DATA Việt Nam tham dự Triển lãm - Diễn đàn Vietnam ICT Summit 2019

NTT Data Viet Nam
August 2019 — 1130 views