WinDirector® – Robot quản lý/kiểm soát OfficeRobot   
            WinDirector là công cụ được nghiên cứu và phát triển bởi NTT Data nhằm quản lý và kiểm soát tập trung các OfficeRobot. WinDirector cho phép xây dựng kế hoạch chạy nhiều OfficeRobot hay quản lý việc chạy nhiều OfficeRobot đồng thời/tức thời và dễ kiểm tra kết quả/trạng thái thực hiện của các OfficeRobot.

            Nếu OfficeRobot được phát triển thành robot tự động chạy các ứng dụng trên windows và tự động hóa thao tác của người dùng, thì WinDirector là robot đóng vai trò như một thư kí quản lý tập trung các OfficeRobot và thay con người xây dựng kế hoạch thực hiện của OfficeRobot và đưa ra chỉ thị cho OfficeRobot thực hiện. WinDirector tiếp nhận toàn bộ những yêu cầu của người dùng về mặt quản lý robot như xử lý những kịch bản không được quản lý, quản trị OfficeRobot, giám sát tình hình thực hiện.   

       Quản lý và kiểm soát Robot 

             

       Việc quản lý và kiểm soát robot rất quan trọng để tối đa hóa hiệu quả sử dụng robot.  Khi phạm vi và nội dung công việc cần tự động hóa mở rộng thì sẽ gặp các vấn đề sau đây.

            Vấn đề

       1.  Mất nhiều thời gian chạy robot khi số lượng license tăng từ hàng chục đến hàng trăm. 

       2.  Cần quản trị và quản lý tập trung các OfficeRobot cài đặt rải rác trên server hoặc PC. 

       3.  Cần loại bỏ việc sử dụng robot trái phép hay những kịch bản không được quản lý để Robot chạy một cách chính xác và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

       Ứng dụng của WinDirector®


       •  Giống như cái tên của nó, WinDirector là công cụ giám sát và chỉ huy OfficeRobot.  

       •  WinDirector phát huy hiệu quả khi số lượng OfficeRobot sử dụng trong doanh nghiệp tăng lên và doanh nghiệp muốn quản lý tập trung.  

       •  Ban đầu OfficeRobot được dùng thử trong một bộ phận doanh nghiệp để đánh giá mức độ hiệu quả, sau đó mới triển khai trên toàn doanh nghiệp. Khi đánh giá để triển khai rộng rãi, doanh nghiệp sẽ nhìn thấy rõ vấn đề trên và cần xây dựng một cơ chế quản lý robot,  đặc biệt đối với doanh nghiệp sử dụng hơn 100 license.  

       Tính năng của WinDirector® 

       WinDirector là công cụ quản lý/kiểm soát ra đời từ yêu cầu của người dùng OfficeRobot.    

       Ngoài tính năng xử lý những vấn đề nêu trên, WinDirector còn được trang bị nhiều tính năng khác để thực hiện vai trò như một thư kí thay thế người dùng quản lý OfficeRobot.

       Dưới đây là những tính năng chủ yếu của WinDirector.


       #
       Vấn đề
       Chức năng
       1
       Mất nhiều thời gian để chạy nhiều robot do số lượng license lớn
       Chức năng Quản lý job
       WinDirector thực hiện các job (kịch bản) của OfficeRobot được đăng ký theo thứ tự và thời gian cài đặt. Có thể đăng ký chạy nhiều robot cùng một lúc trên WinDirector. 
       2
       Quản lý/quản trị tập trung OfficeRobot
       Chức năng phân quyền
       WinDirector phân quyền cho từng người dùng. Theo đó, có thể hạn chế quyền đăng ký job/kịch bản của người dùng để quản lý theo phòng ban và chức danh.  
       Chức năng quản lý thiết bị đầu cuối
       Cho phép đăng ký thông tin thiết bị đầu cuối dùng để cài đặt OfficeRobot để quản lý. Sử dụng chức năng quản lý job để đưa ra chỉ thị thực hiện đối với thiêt bị đầu cuối đã đăng ký. 
       4
       Sử dụng trái phép, kịch bản không được quản lý tăng lên
       Chức năng Quản lý người dùng
       Cho phép đăng ký người dùng có quyền sử dụng WinDirector 
       Chức năng Quản lý kịch bản
       Cho phép đăng ký kịch bản sử dụng trên OfficeRobot và giới hạn quyền sử dụng trong các nhóm người dùng nhất định.

       Quản lý tập trung bằng WinDirector® 

       Hình ảnh sử dụng WinDirector để quản lý tập trung OfficeRobot ở các doanh nghiệp đang áp dụng OfficeRobot như sau: 


            Trước khi áp dụng WinDirector, kịch bản OfficeRobot thường được từng người dùng (người xây dựng/ thực hiện kịch bản) quản lý và nằm rải rác trên các PC của doanh nghiệp hoặc trên server profile.

               Sau khi áp dụng WinDirector, doanh nghiệp có thể quản lý thống nhất các kịch bản và phân quyền (Xem/ Chỉnh sửa/ Chạy) cho các nhóm người dùng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể quản lý kịch bản của từng phòng ban và đưa ra chỉ thị thực hiện để quản lý và kiểm soát theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Ngoài ra, những chỉ thị từ WinDirector đều được OfficeRobot thực hiện không phân biệt phiên bản PC hay server nên có thể quản lý được tất cả robot một cách hiệu quả.

       Môi trường hoạt động

       Yêu cầu môi trường cho tối đa 20 Robot
       Phân loại
       Hạng mục
       Mô tả tóm tắt server quản lý (WinDirector)
       Mô tả tóm tắt RDS (Robot quản lý OfficeRobot)
       Mô tả tóm tắt Active Directory Server
       Phần cứng
       CPU
       Processor 3.1GHz 64bit trở lên
       3.1GHz 64bit processor 2 core trở lên
       1.4GHz 64bit processor trở lên
       Memory
       Trên 8 GB
       16GB trở lên
       2 GB trở lên
       HDD
       Trên 500 GB
       300 GB trở lên
       146 GB trở lên
       Phần mềm
       Hệ điều hành
       Windows Server 2012, Windows Server 2016
       Windows Server 2016
       Windows Server 2016
       Middle ware
       Java(JDK/JRE)Apache Tomcat
       postgreSQL
       Apache ActiveMQ
       RDCM(Remote Desktop Connection Manager)
       *Phiên bản middle ware tùy thuộc vào phiên bản WinDirector mà bạn dùng
       Java(JDK/JRE)
       *Phiên bản middle ware tùy thuộc vào phiên bản WinDirector mà bạn dùng

         

       Yêu cầu môi trường từ 21 tới 50 Robot
       Phân loại
       Hạng mục
       Mô tả tóm tắt server quản lý (WinDirector)
       Mô tả tóm tắt RDS (Robot quản lý OfficeRobot)
       Mô tả tóm tắt Active Directory Server
       Phần cứng
       CPU
       Processor 3.1GHz 64bit processor 4 core trở lên
       3.1GHz 64bit processor 20 core trở lên
       1.4GHz 64bit processor trở lên
       Memory
       Trên 8 GB
       32GB trở lên
       2 GB trở lên
       HDD
       Trên 500 GB
       600 GB trở lên
       146 GB trở lên
       Phần mềm
       Hệ điều hành
       Windows Server 2012, Windows Server 2016
       Windows Server 2016
       Windows Server 2016
       Middle ware
       Java(JDK/JRE)Apache Tomcat
       postgreSQL
       Apache ActiveMQ
       RDCM(Remote Desktop Connection Manager)
       *Phiên bản middle ware tùy thuộc vào phiên bản WinDirector mà bạn dùng
       Java(JDK/JRE)
       *Phiên bản middle ware tùy thuộc vào phiên bản WinDirector mà bạn dùng

       Mô tả tóm tắt RDS (Robot quản lý OfficeRobot)

       Những thông số trên dành cho số lượng robot tối đa là 20. Lượng sử dụng CPU và memory sẽ tùy thuộc vào nội dung của kịch bản, do đó cần xác định thông số kỹ thuật của thiết bị sao cho phù hợp nếu sử dụng nhiều hơn 21 robot  

       Mô tả tóm tắt Active Directory Server

       Những thông số trên được đề xuất khi cài đặt một server Active Directory mới. Trong trường hợp đã có sẵn trên hệ thống, chúng tôi đề xuất người dùng sử dụng lại Active Directory đó.