Kiến thức cơ bản về RPA

RPA WinActor- NTT Data 

RPA OfficeRobot- NTT Data

NTT Data sử dụng RPA OfficeRobot- Robot phần mềm đầu tiên tại Nhật Bản - để mở cánh cửa cải cách phương thức thức làm việcTăng khả năng của RPA nhờ tích hợp AI

Mở rộng khả năng của RPA nhờ tích hợp với AI, để tự động hóa cả các quy trình không cố định


Phân biệt RPA, AI và BOT

Phân biệt các khái niệm RPA, AI và BOT.  Qua đó tìm hiểu đặc trưng của RPA qua định nghĩa


RPA và các phương pháp nâng cao hiểu quả công việc khác ?

So sánh RPA với các công cụ khác để làm rõ tính hiệu quả và những hoạt động phù hợp áp dụng RPA


Nhân viên kỹ thuật số (Digital labor) là gì?

Bài viết này giới thiệu về lao động kỹ thuật số - một lực lượng lao động dự đoán có mối liên kết chặt chẽ với phương thức làm việc của con người trong tương lai. 


Khác biệt giữa machine learning và deep learning  

Bài viết này giới thiệu sự khác biệt cơ bản giữa hai khái niệm và làm rõ về deep learning – một công nghệ được dự đoán sẽ phát triển vượt bậc trong tương lai.  


RPA - Công cụ nâng cao hiệu suất và cải cách phương thức làm việc.

Bài viết dưới đây phân tích nguyên nhân tại sao RPA được quan tâm đến vậy và giới thiệu cách ứng dụng RPA trong doanh nghiệp.