WinDirector®

CÔNG CỤ GIÁM SÁT VÀ
QUẢN LÝ TẬP TRUNG WinActor

windirector-01 1

WinDirector® là gì?

WinDirector® là ứng dụng web, được nghiên cứu và phát triển bởi NTT DATA nhằm quản lý và kiểm soát tập trung số lượng lớn các WinActor. Công cụ cho phép
xây dựng kế hoạch, quản lý thực thi đồng thời nhiều WinActor và dễ kiểm tra kết quả công việc

Nếu WinActor là robot phần mềm tự động hóa thao tác của người dùng, tích hợp các hệ thống có sẵn của doanh nghiệp thì WinDirector® đóng vai trò như một thư ký quản lý tập trung và đưa ra chỉ thị cho các WinActor thực hiện

Ứng dụng của WinDirector®

Việc quản lý và kiểm soát WinActor đóng vai trò rất quan trọng, giúp tối đa hóa hiệu quả sử dụng. Khi muốn mở rộng phạm vi và nội dung công việc cần tự động hóa, doanh nghiệp thường gặp phải các vấn đề sau:

 

Mất nhiều thời gian chạy robot phần mềm WinActor
khi số lượng license tăng từ hàng chục đến hàng trăm

Cần quản trị và quản lý tập trung các robot WinActor
cài đặt rải rác trên server hoặc PC

Cần loại bỏ việc sử dụng robot trái phép hay những kịch bản
không được quản lý để WinActor chạy một cách chính xác và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp

 

- Giống như cái tên của nó, WinDirector® là công cụ giám sát và chỉ huy WinActor
- WinDirector® phát huy hiệu quả khi số lượng WinActor sử dụng trong doanh nghiệp tăng lên và doanh nghiệp muốn quản lý tập trung
- Ban đầu WinActor được dùng thử trong một bộ phận doanh nghiệp để đánh giá mức độ hiệu quả, sau đó mới triển khai trên toàn doanh nghiệp. Khi đánh giá để triển khai rộng rãi, doanh nghiệp sẽ nhìn thấy rõ những vấn đề mà chúng tôi đã đề cập và cần xây dựng một cơ chế quản lý robot, đặc biệt đối với doanh nghiệp sử dụng hơn 10 license

Tính năng của WinDirector®

Group 79

Chức năng quản lý job

WinDirector® đưa ra chỉ thị để các WinActor
thực hiện công việc được đăng ký theo thứ tự và thời gian cài đặt, đặc biệt doanh nghiệp
có thể đăng ký chạy nhiều robot cùng một lúc trên WinDirector®

Group 80

Chức năng phân quyền

WinDirector® phân quyền cho từng người dùng theo phòng ban và chức danh để
quản lý dễ dàng

Group 81

Chức năng quản lý thiết bị đầu cuối

WinDirector® cho phép đăng ký thông tin thiết bị đầu cuối khi cài đặt WinActor để quản lý, đồng thời sử dụng chức năng quản lý job để đưa ra chỉ thị thực hiện đối với thiết bị đầu cuối đã đăng ký

Group 34

Chức năng quản lý kịch bản

WinDirector® cho phép đăng ký kịch bản sử dụng trên WinActor và giới hạn quyền sử dụng trong các nhóm người dùng nhất định

Group 35

Chức năng tích hợp hệ thống

WinDirector® giúp tăng hiệu quả vượt trội
bằng cách tích hợp các hệ thống bên ngoài

Môi trường hoạt động

bang-1