Mô hình
ứng dụng

icon-14 2

Professional Edition

Cho phép người dùng tự tạo và chỉnh sửa các kịch bản theo từng nghiệp vụ bằng các thao tác kéo thả đơn giản. Ngoài ra, một bản Professional Edition cũng có thể chạy kịch bản

icon-13 1

Agent Option

Giúp người dùng thực hiện các kịch bản đã được tạo ra từ bản Professional Edition

icon-14 2

WinDirector

Là license cao cấp nhất của WinActor, chạy trên nền tảng web service. WinDirector cho phép người dùng lên kế hoạch, giám sát và quản lý kịch bản, robot và user trong hệ thống.

web-17