Một số Nghiệp vụ đặc trưng

Giải pháp RPA WinActor đang được ứng dụng trong thực tế như thế nào? Dưới đây là một số mô tả cụ thể các nghiệp vụ áp dụng WinActor:

Nghiệp vụ kế toán

Ellipse 9

Xử lý hoá đơn

Công việc này đòi hỏi doanh nghiệp áp dụng RPA kết hợp với OCR (công nghệ nhận dạng ký tự quang học) theo quy trình tự động như sau:

 

OCR số hóa dữ liệu hóa đơn
từ chứng từ giấy

 

WinActor kiểm tra, đối chiếu dữ liệu hóa đơn được
số hóa với dữ liệu thanh toán điện tử. Phần dữ liệu
OCR không đọc được, nhân viên sẽ tự nhập thủ công

 

WinActor sử dụng dữ liệu được số hóa để tự động
xử lý quy trình phê duyệt thanh toán, sau đó đăng
tải dữ liệu lên ERP

 

Trong bước 1, OCR có thể nhận dạng hầu hết các ký tự nên nhân viên chỉ phải nhập tay một số ít những ký tự OCR không đọc được do bị chèn dấu hay bị nhòe bẩn. Sau khi OCR số hóa dữ liệu hóa đơn, WinActor có thể kiểm tra lại nội dung số hóa và xử lý các bước phê duyệt, nhận gửi cần thiết. Theo phương pháp trên, WinActor có thể tự động xử lý hoàn toàn hàng nghìn hóa đơn trong một tháng.

 

Ellipse 9

Xử lý dữ liệu doanh thu

Doanh nghiệp sử dụng WinActor để thu thập dữ liệu trên hệ thống quản lý doanh thu, xây dựng báo cáo hàng tuần cho từng cửa hàng hoặc từng bộ phận. Quy trình thực hiện tự động như sau:

 

WinActor thu thập dữ liệu trên
hệ thống quản lý doanh thu

 

WinActor thống kê và xây dựng biểu đồ doanh thu của từng cửa hàng hoặc bộ phận tại thời điểm
chỉ định

 

WinActor tự động xây dựng báo cáo hàng tuần

 

Với quy trình tự động hóa trên, WinActor cắt giảm được 98% công việc cho nhân viên phụ trách

 

Nghiệp vụ Mua sắm

 

Khi chưa áp dụng RPA, việc sao chép thông tin đặt hàng mất nhiều thời gian và hay sai sót. Xử lý của hệ thống chậm trễ nên hay phải chờ đợi tạo nhiều áp lực cho nhân viên phụ trách đặt hàng. Trước đây, doanh nghiệp thường phải chấp nhận vì hoạt động này liên quan đến hệ thống của đối tác giao dịch. Nhưng sau khi áp dụng WinActor để tự động hóa, doanh nghiệp đã hoàn thành công việc chỉ trong 30h mà trước đó cần đến 130h/năm. Việc sử dụng WinActor khi nhập liệu không những giảm sai sót đáng kể mà còn giải phóng được gánh nặng tinh thần cho nhân viên thực hiện do không mất thời gian chờ đợi.