AI-OCR DX Suite

Công nghệ AI-OCR và bài toán nhập liệu thủ công – “Nút thắt cổ chai” của doanh nghiệp tài chính

Vấn đề nhập liệu thủ công trong doanh nghiệp tài chính từ trước đến nay là một bài toán khó….

Xem thêm...
RPA, WinActor, AI-OCR, DX Suite

Nhân đôi hiệu quả với sự kết hợp hoàn hảo của giải pháp RPA WinActor và AI-OCR DX Suite

RPA (Robotic Process Automation) WinActor và AI-OCR (Artificial Intelligence – Optical Character Recognition) DX Suite là những giải pháp chuyển…

Xem thêm...
Article 4

Nhập liệu hóa đơn nhanh chóng và chính xác hơn với AI-OCR

AI-OCR (Artificial Intelligence – Optical Character Recognition) trong nhập liệu và xử lý hóa đơn mang lại nhiều lợi ích…

Xem thêm...
Doanh nghiệp nào nên sử dụng RPA AIOCR

Doanh nghiệp nào nên áp dụng RPA và AI-OCR?

Trong thời đại số hóa ngày nay, RPA (Robotic Process Automation) và AI-OCR (Artificial Intelligence – Optical Character Recognition) đã…

Xem thêm...