CÁCH GIẢI PHÓNG NHÂN SỰ VÀ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN “NHẬP LIỆU THỦ CÔNG” CHO DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

Nhập liệu thủ công là công việc lặp đi lặp lại, tốn nhiều thời gian và công sức. Nó có thể chiếm từ 20% đến 40% thời gian của nhân viên, khiến họ không thể tập trung vào các nhiệm vụ mang lại giá trị cao hơn. 

Để giải quyết bài toán này, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn giải pháp tự động hóa nhập liệu. Đây là một giải pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp giải phóng nhân sự, giảm thiểu sai sót và tăng cường hiệu quả hoạt động. 

Tại NTT DATA, chúng tôi cung cấp hai giải pháp tự động hóa nhập liệu hiệu quả: 

WinActor: Là một giải pháp RPA (tự động hóa quy trình bằng rô-bốt) tiên tiến, WinActor có thể được sử dụng để tự động hóa các quy trình nhập liệu phức tạp hơn, chẳng hạn như nhập liệu dữ liệu từ các hệ thống khác nhau. Nó có khả năng học hỏi và thích nghi với các thay đổi, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí triển khai. 

DX Suite: Là một phần mềm tự động hóa nhập liệu chuyên dụng, DX Suite có thể được sử dụng để tự động hóa các quy trình nhập liệu khác nhau, bao gồm nhập liệu dữ liệu từ hóa đơn, hợp đồng, phiếu giao hàng,… Giải pháp này có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt hỗ trợ lên tới 5 ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Thái, tiếng Trung). 

Ưu điểm của các giải pháp tự động hóa nhập liệu: 

Giải phóng nhân sự: Giải pháp tự động hóa nhập liệu giúp doanh nghiệp giải phóng nhân sự khỏi các công việc lặp đi lặp lại, để họ có thể tập trung vào các nhiệm vụ mang lại giá trị cao hơn. 

Giảm thiểu sai sót: Giải pháp tự động hóa nhập liệu giúp giảm thiểu sai sót do nhập liệu thủ công. 

Tăng cường hiệu quả: Giải pháp tự động hóa nhập liệu giúp doanh nghiệp tăng cường hiệu quả hoạt động. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *