WinActor new version

WinActor phiên bản 7.4.3: Thêm tiện ích, thêm đột phá

Với mong muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất dành cho doanh nghiệp, NTT DATA Vietnam vừa cho ra mắt WinActor phiên bản 7.4.3 cùng tiện ích và đột phá mới. So với phiên bản cũ 7.4.2, WinActor phiên bản 7.4.3. đã có những cải tiến đáng kể về hiệu suất, độ tích hợp và giao diện. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng tự động hóa và chuyển đổi số cho doanh nghiệp của mình. 

Các vấn đề gặp phải khi sử dụng phiên bản WinActor 7.4.2. cũ

Vấn đề 1: Sự cố dừng thực thi kịch bản khi thực hiện “nhấp chuột (click)” bằng chức năng tiện ích mở rộng của trình duyệt. Điều này diễn ra với tiện ích mở rộng trình duyệt Ver.1.7 được phát hành cùng lúc với WinActor 7.4.2 cũ. Vấn đề này có thể gây trở ngại và gián đoạn quá trình tự động hoá của doanh nghiệp.

Vấn đề 2: Các thư viện liên quan đến WIN32 có thể đặt giá trị cho các phần tử có thuộc tính chỉ đọc. Trong Ver.7, có thể đặt giá trị cho các thành phần có thuộc tính chỉ đọc trong thư viện “04_Auto Record Action\ Character String Settings (WIN32)”. Sự cố này gây rối và hạn chế khả năng thực hiện các tác vụ tự động hoá liên quan đến các phần tử này.

Vấn đề 3: Sự cố khiếp tệp uid.dat do WinActor tạo trong vị trí lưu trữ thư bị phình to. Khi WinActor nhận được email, tệp uid.dat được tạo ở vị trí lưu email đã nhận. Vấn đề này gây ra sự cố và tạo ra các trở ngại trong quá trình sử dụng WinActor.

Phiên bản WinActor 7.4.3 giải pháp khắc phục lỗi phiên bản cũ

Phiên bản 7.4.3 của WinActor đã được các chuyên gia nghiên cứu phát triển và có thể giải quyết các sự cố gặp phải trong phiên bản cũ (7.4.2). Dưới đây là cách phiên bản mới khắc phục từng vấn đề:

Đối với vấn đề 1: Sự cố đã được giải quyết trên tiện ích mở rộng trình duyệt Ver.1.9. Tiện ích mở rộng trình duyệt Ver.1.9 được phân phối tự động từ Chrome webstore. Các vấn đề dưới đây đã được giải quyết bao gồm:

  • Khi vận hành trên trình duyệt Firefox với các tiện ích mở rộng của trình duyệt, thông báo “Không thể giao tiếp với trình duyệt” có thể hiển thị và việc thực thi kịch bản có thể không thành công.
  • Nếu bạn tiếp tục chạy kịch bản vận hành trình duyệt bằng tiện ích mở rộng của trình duyệt, lỗi “Hiển thị trang của URL được chỉ định đã hết thời gian chờ.” có thể xảy ra ngay cả khi trang được tải bình thường.
  • Khi thực thi các thư viện “select from list”, “Select Item”, “Select multiple items”, “Unselect multiple items” bằng tiện ích mở rộng của trình duyệt, nếu “value”, “visibleText” được đặt cho “Loại giá trị được chỉ định”, lỗi sẽ không xảy ra ngay cả khi giá trị không tồn tại trong danh sách được chỉ định.

Đối với vấn đề 2: Sự cố này đã được giải quyết trong Phiên bản 7.4.3 để có thể xảy ra lỗi khi cố gắng đặt giá trị cho một phần tử có thuộc tính chỉ đọc (read-only) tương tự như phiên bản trước. Trong Phiên bản 7.0 đến Phiên bản 7.4.2, thao tác sẽ được thay đổi đối với các tình huống trong đó các thao tác được thực hiện trên các phần tử có thuộc tính chỉ đọc được đặt bằng các thư viện sau “String setting (WIN32)”.

Đối với vấn đề 3: Vấn đề kích thước của tệp uid.dat không giảm ngay cả khi thư ở phía máy chủ thư đã bị xóa đã được giải quyết. Có 3 quá trình xử lý bị ảnh hưởng bởi sự cố này bao gồm:

  • Nhận email trên màn hình tab quản lý email;
  • Thư viện “20_mail related \03_WinActor mail management\mail reception”;
  • Thư viện “20_Mail Related \03_WinActor Mail Management\Gmail Receiving”. Bằng cách khắc phục sự cố này, khi nhận email trên màn hình tab quản lý email và thực thi thư viện “mail reception”, nếu email bị xóa khỏi phía máy chủ email, kích thước tệp của tệp uid.dat cũng sẽ giảm theo đó. Ngoài ra, việc xử lý thư viện “Gmail Receiving” đã được xem xét và sửa chữa để có thể xử lý ngay cả khi không có tệp uid.dat. Nếu bạn chạy thư viện “Gmail Receiving” trong Phiên bản 7.4.3, tệp uid.dat tồn tại ban đầu sẽ tự động bị xóa, do đó không cần phải xóa tệp uid.dat theo cách thủ công.

Cách cập nhật tiện ích mở rộng trình duyệt – Chrome

Nếu bạn đã cài đặt tiện ích mở rộng và được kết nối với internet, tiện ích mở rộng này sẽ tự động được nâng cấp.

Để cập nhật theo cách thủ công, hãy mở màn hình tiện ích mở rộng của Chrome và làm theo các bước bên dưới để cập nhật.

Ngoài ra, nếu bạn cập nhật tiện ích mở rộng trong khi WinActor đang chạy, vui lòng khởi động lại WinActor đang chạy.

Hướng dẫn cài đặt WinActor phiên bản 7.4.3 trên tiện ích Chrome

Cách cập nhật tiện ích mở rộng trình duyệt – Edge

Nếu bạn đã cài đặt tiện ích mở rộng và được kết nối với internet, tiện ích mở rộng này sẽ tự động được nâng cấp.

Nếu bạn muốn cập nhật thủ công, hãy mở màn hình tiện ích mở rộng của Edge và làm theo các bước trong hình bên dưới để cập nhật.

Ngoài ra, nếu bạn cập nhật tiện ích mở rộng trong khi WinActor đang chạy, vui lòng khởi động lại WinActor đang chạy.

Hướng dẫn cài đặt WinActor phiên bản 7.4.3 trên tiện ích Edge

Kết luận

Phiên bản mới 7.4.3 của WinActor đã thể hiện khả năng giải quyết nhiều sự cố mà phiên bản cũ gặp phải. Việc cập nhật phiên bản mới không quá phức tạp và có thể được thực hiện một cách dễ dàng. Các lỗi đã được khắc phục giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng và tăng tính ổn định của phần mềm. Do đó, sử dụng phiên bản mới WinActor 7.4.3 sẽ là một sự lựa chọn thông minh để nâng cao hiệu quả và tiến xa hơn trong quá trình vận hành doanh nghiệp.

Liên hệ ngay với đội ngũ của chúng tôi để được hỗ trợ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *